KALENDER

NÆSTE CURRENT:

Tirsdag den 14. april

- vi opdaterer ved månedsskiftet.

Tilmelding: info@soetoftekur.dk

MALEDAG:

Lørdag den 16. maj kl. 13:00-17:00

Tema: "Af lys er du kommet...."

Tilmelding: kildekunst@mbtegnestuen.dk

SØTOFTEKUR ER DEN NÆRE OG

SMUKKE RAMME om Current, workshops, retreats, kurser, seminarer, foredrag, dukketeater, pop-up café filosofiske saloner, udlejningsvirksomhed og meget andet.

Vi er ikke et kursted i traditionel forstand.

Alle er velkomne til SøtofteKurs arrangementer. På gensyn.

Yderligere info: info@soetoftekur.dk

OBS: Vi er p.t. fuldt booket for udlejninger.

"Et menneske er en del af et hele,

som vi kalder ”universet”, en del

som træder frem i tid og rum.

FRIT EFTER ALBERT EINSTEIN

® SOETOFTEKUR 12.2019